EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Meltem Acar GÜVENDİR

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1276
TÜ E-Posta : meltemacar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elif Bengi ÜNSAL ÖZBERK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1264
TÜ E-Posta : elifbengiozberk@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Eren Halil ÖZBERK

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1264
TÜ E-Posta : erenozberk@trakya.edu.tr